คณะผู้จัดทำ

12333

1. นางสาว พิณญา จูมทอง ปวช.3

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 รหัสนักศึกษา 5501400 

เกิดเมื่อ 27 มกราคม 2540 อายุ 18 ปี 

บ้านเลขที่ 33/7 บ้านสวนสน ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

        Facebook:แอดมิน อม”ยิ้ม พี่แอนนี่

                         lind: nadxis

เบอร์โทรศัพท์ 0943969570

ศึกษาที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุกิจรักรักไทย สิรินธร

B612-2014-12-24-10-47-48

  2. นางสาวขนิษฐา  เข็มรักษ์ ปวช.3

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          รหัสนักศึกษา 5501387

เกิดเมื่อ 21 กรกฎาคม 2537 อายุ 20 ปี

บ้านเลขที่1/4 บ้านทุ่งหนองบัว ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

facebook: ออยลี่ ญิ๋งลั๊นล๊า

เบอร์โทรศัพท์ 0934137360

ศึกษาที่ วิทยาลัยเทคโนยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

C360_2015-02-20-14-17-28-623

 3. นางสาวสุพรรษา นาคูณ ปวช.3

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รหัสนักศึกษา 5501409

เกิดเมื่อ 27 กรกฎาคม 2539  อายุ 18 ปี

บ้านเลขที่ 92/4 บ้านทุ่งหนองบัว ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

     facebook: ชื่อ น้วง”เทียน สื่อๆนิ่ละ

                 เบอร์โทรศัพท์ 0921697213

ศึกษาที่ วิทยาลัยเทคโนโลยียริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

ประวัติภายในชุมชน

 

SAM_1958

ประวัติภายในชุมช

โครงการจักสารได้จัดขึ้นปี 2546 ได้รับการสบับสนุนจากอบต.ช่องเม็ก งบประมาณ 30,000 บาท   บ้านทุ่งหนองบัว หมู่ที่4  ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เมื่อปีพ.ศ2480 ราษฎรบ้านฝางลุ่ม ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี นำโดย นาย สาย สมบูรณ์ ได้อพยบมาตั้งเป็นหมู่บ้านอยู่ 5 ครอบครัว มีราษฎรจาก ต.กุดชมพู อพยบมาเพิ่มเติมในราวปี พ.ศ.2500 ต่อมาเกิดสงครามฝรั่งเศสรุกรานประเทศลาวชาวบ้านจึงหนีภัยมาอยู่บริเวณบ้านหนองเม็กพอสงครามสงบจึงอพยบกลับ ต่อมาปีพ.ศ.2509จึงได้จัดตั้งหมู่บ้านโดยมีนายปา นาคูณเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกจนถึงปีพ.ศ.2532 จึงได้เกษียรอายุราชการ ในปีเดียวกันนายชาลี โชติรัตน์ได้รับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน จึงได้รับเลือกตั้งเป้นผู้ใหญ่บ้าน และได้เกษียรอายุราชการในปี2540 ในปีเดียวกันนายเสาร์ ทองหมื่นได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านแทน 2540 ถึง 2545 ถึง 2550 จนถึงปัจจุบัน มีประชากร จำนวน11ครัวเรือน ประชากร 574 คน ชาย 301 หญิง 273 คน

SAM_1991

ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัญ

ชื่อนาย สมพร สมศรี  อายุ47 ปี

บ้านเลขที่ 34 / 4 บ้านทุ่งหนองบัว ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

การทำตระกร้าด้วยก้านมะพร้าว

SAM_1895การประดิษฐ์ตระกร้าด้วยก้านมะพร้าวนี้ สามารถทำได้ง่าย ใช้วัตถุดิบที่มีภายในชุมชน

ซึ่งภายในชุมชนได้เกิดการว่างงาน หรือมีรายได้ต่ำ และได้เกิดไอเดียความคิดที่จะหารายได้เสริมเลยได้มีการรวมกลุ่มเพื่อทำเครื่องจักรสาน

ที่มา/ผู้้ถ่ายทอด
          นายอุษา เข็มรักษ์ ได้สนใจการจักสานมาตั้งแต่อายุ 30 ปี โดยได้ศึกษาแบบอย่างจากคนรุ่นเก่า ๆ ที่ทำการจักสานภายในหมู่บ้าน (ปัจจุบันเสียชีวิตหมดแล้ว) และได้ทดลองทำเพราะเห็นว่าทำได้ไม่ยากนัก วัตถุดิบก็คือก้านมะพร้าวที่หาได้ในพื้นที่และมีจำนวนมาก  จึงได้ทำขึ้นเพื่อส่งออกขายเพื่อเป็นรายได้เสริม

วิธีทำโดยสังเขป

    การทำก้นและตัวตะกร้า
          1.การเตรียมไม้โดยเหลาไม้ไผ่เพื่อใช้ทำส่วนที่เป็นก้นตะกร้า และนำก้านมะพร้ามาเหลาเตรียมไว้และได้นำมาสานต่อกัน และนำเชือกมาเย็บถักต่อกันไปจนเสร็จ 

ช่วงระยะเวลาที่ทำ    

ช่วงที่ว่างจากงานประจำ สำหรับตะกร้า 1 ใบ ใช้เวลาในการสานประมาณ 2 วัน (โดยที่เตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้ว)

ปริมาณที่ผลิต/ราคาที่จำหน่าย   ตระกร้าส่งขายในราคาใบละ 50 บาท

 ผู้ให้ข้อมูล

         นางอุษา เข็มรักษ์   อายุ 47 ปี

 บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 4บ้านทุ่งหนองบัว ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วัสดุในการทำมีดังต่อไปนี้

1. ก้านมะพร้าว   2. ไม้ไผ่      3. หวาย     4.เชือกฟาง

5. เชือกร่อน       6. กรรไกร   7 .เข็ม

ขั้นตอนการทำงาน

1. เตรียมก้านมะพร้าว ,กรรไกร ,เข็ม, เชือกฟาง,เชือกร่อน,ไม้ไผ่

SAM_1894

2.นำเข็มนำมาผูกใส่เชือก

SAM_1898

3.นำมาก่อเริ่มต้นขึ้้น

SAM_1902

4. จักสานให้จนเสร็จเป็นรูปร่างแบบนี้

SAM_1907

5.แล้วนำมาใส่กรงที่ 2 

SAM_1911

6. นำเข็มที่ร้อยไว้มาเย็บติดกัน

SAM_1914

7. หักส่วนที่เหลือออก ให้เหลือแค่ 2 ข้าง

SAM_1915

8. นำหวายมามัดรวบใส่กันให้สวยงาม

SAM_1935

9.นำหวายมาถักให้รอบหัวตระกร้า

SAM_1940

10. นำไม้ไผ่มาสอดถักให้เป็นก้นตระกร้า

SAM_1919

11.  นำไม้ไผ่มาเย็บรอบก้นตระกร้าให้เรียบร้อย

SAM_1927

12.นำเอาหวายมาเย็บรอบก้นตระกร้า

SAM_1930

13. เมื่อทำเสร็จจะเป็นรูปร่างแบบนี้

SAM_1895

ตระกร้าเราส่งออกขายในราคาถูก แค่ใบละ 50 บาทเท่านั้น

SAM_1986

นางอุษา เข็มรักษ์

ผู้ข้อมูลคิดค้นการทำตระกร้าภายในหมู่บ้าน

การทำกระเป๋าด้วยซองกาแฟ

 

ผลิตภัณฑ์เสริมรายได้

SAM_1969

 

ที่มา

    ภายในชุมชนมีรายได้ตกต่ำต้องการมีรายได้เสริม เนื่องจากเกิดปัญหาการว่างงาน และจึงได้คิดค้นการประดิษฐ์กระเป๋าด้วยซองกาแฟ   การประดิษฐ์กระเป๋าด้วยซองกาแฟนี้สามารถทำได้ง่าย ใช้วัสดุเหลือใข้ คือซองกาแฟได้คิดค้นและประดิษฐ์นำมาเป็นกระเป๋าได้อย่างสวยงามแล้วก็สามารถนำมาขายได้เป็นรายได้เสริมต่อไป

ช่วงระยะเวลาที่ทำ

     ใช้ในการเตรียมอุปกรณ์ ซองกาแฟ 1 วัน ใช้เวลาในการสานประมาณ 3-4 วัน ถึงจะเสร็จ

ปริมารที่ผลิต/ราคาจัดจำหน่าย

      กระเป๋าใบละ 400 บาท

ผู้ให้ข้อมูล 

นางสาว นพวรรณ เอี่ยมชูเพรช อายุ 18 ปี ศึกษาที่โรงเรียนเบตตี้ดูเมน 2

บ้านเลขที่ 33/4 บ้านทุ่งหนองบัว ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร จ.อุบลราชธานี

facebook: nobpawan lamchupet

วัสดุอุปกรณ์ในการทำมีดังต่อไปนี้

   1. ซองกาแฟ   2. กรรไกร      3. แม็ก      4. ด้าย    

   5.สายกระเป๋า      6.เครื่องจักร

 

ขั้นตอนการทำงาน

1.เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ แล้วนำซองกาแฟมาตัดทั้งสองข้าง

                                        แล้วนำมาล้างให้สะอาดเพื่อที่จะนำมาพับ

SAM_1943

 

          2. นำซองกาแฟมาพับครึ่ง เมื่อพับเสร็จก็นำแม็ก

มาเย็บจนได้จำนวนที่ต้องการ

SAM_1944 3.จนได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้

SAM_1947

4.แล้วนำมาสานต่อๆกันไปเรื่อยๆ

SAM_1948

5.จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้

SAM_1952

6.เมื่สานเสร็จก็นำสายกระเป๋าไปเย็บให้เสร็จจนเรียบร้อยสวยงาม

SAM_1955

แล้วก็จะะสามารถส่งออกขายได้ในราคาถูก ใบละ 400 บาท

SAM_1969